Avioero

avioero

Avioero lyhyesti

Avioero ei ole nykyään enää mikään erikoisuus. Suomessa tämänhetkinen tilanne on se, että noin puolet aviopareista eroaa jossain vaiheessa. Esimerkiksi vuonna 2009 keskimääräinen pituus avioeroon päättyneillä avioliitoilla oli 9,4 vuotta, kun taas vielä vuonna 2000 vastaava luku oli 12,3 vuotta. Avioeroon päättyvien avioliittojen määrä on käytännössä lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana.

Lyhyesti sanottuna avioeroksi nimitetään tilannetta, jossa avioliitto päättyy ja kumpikin puolisoista on elossa. Tämä tapahtuu joko kummankin puolison tai vain toisen puolison tahdosta. Oikeusministeriön verkkosivujen mukaan avioero tapahtuu käytännössä niin, että avioliitto puretaan tuomioistuimen päätöksellä.

Avioeron voivat laittaa vireille puolisot yhdessä tai vain toinen puolisoista. Tätä varten täytetään avioerohakemus, joka toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan.

Kun avioero on laitettu vireille, alkaa puoli vuotta kestävä avioeron harkinta-aika. Puolisot voidaan tuomita avioeroon aikaisintaan harkinta-ajan päättyessä. Poikkeuksena kuitenkin tilanne, jossa puolisot ovat jo asuneet eri osoitteissa, keskeytyksettä, vähintään viimeiset kaksi vuotta. Tällöin tuomioistuin voi tuomita puolisot avioeroon ilman kyseistä kuuden kuukauden harkinta-aikaa.

Kun avioeron harkinta-aika on päättynyt, alkaa niin sanottu avioeron toinen vaihe. Tällöin puolisoiden yhdessä tai toisen puolisoista tulee vaatia tuomioistuinta tuomitsemaan heidät avioeroon. Asia oikeudessa raukeaa, jos tätä vaatimusta ei tehdä viimeistään vuoden sisällä siitä hetkestä, kun harkinta-aika alkoi.

Tarvitsetko lisää tietoa? Alla esiteltynä muutamia yleisimpiä avioeroon liittyviä aihealueita:


Avioerohakemus »

Avioero laitetaan vireille toimittamalla avioerohakemus käräjäoikeuden kansliaan. Avioerohakemus voidaan myös lähettää kirjeessä, sähköpostitse tai faksilla. Molemmat puolisot voivat jättää yhdessä avioerohakemuksen... lue lisää »


Ositus »

Ositus voidaan suorittaa heti avioerohakemuksen vireille jättämisen jälkeen. Puolisoiden ei siis tarvitse jäädä odottamaan, että käräjäoikeus tuomitsee avioeron lopullisesti voimaan. Pääsääntöisesti osituksessa jaetaan...lue lisää »


Lapset ja huoltajuus »

Jos puolisoilla on yhteisiä lapsia, tulee avioeron yhteydessä luonnollisesti eteen päätös siitä, miten lasten huoltaminen, vanhempien tapaaminen ja elatus tulevaisuudessa järjestetään. Useimmiten on järkevää pyrkiä sopimaan näistä asioista, sillä puolisot tuntevat itse tapauksensa parhaiten...lue lisää »


Avioero ulkomaalaisesta puolisosta »

Oma lukunsa ovat avioliitot ulkomaalaisten puolisoiden kanssa. Tilastollisesti ulkomaalaisten kanssa solmitut avioliitot päättyvät herkemmin avioeroon. Mukana on tietysti yhtä lailla onnellisia ja kestäviä tarinoita...lue lisää »