« Avioero

Lapset ja huoltajuus

Jos puolisoilla on yhteisiä lapsia, tulee avioeron yhteydessä luonnollisesti eteen päätös siitä, miten lasten huoltaminen, vanhempien tapaaminen ja elatus tulevaisuudessa järjestetään. Useimmiten on järkevää pyrkiä sopimaan näistä asioista, sillä puolisot tuntevat itse tapauksensa parhaiten. Tarvittaessa voi myös tuomioistuin asiasta päättää. Tärkeintä tietysti on laittaa lapsen/lasten etu kaiken muun edelle.

Juuri avioeroa läpikäyvillä pariskunnilla saattaa herkästi olla riitoja ja tällöin myös lapset saattavat joutua riitelevien vanhempien kiistojen kohteeksi. Tuomioistuin pyrkii huomioimaan päätöksessään ensisijaisesti sen, mikä on lapsen etu.

Yhteishuoltajuus

Nykyään yhteishuoltajuus on tyypillisin tapa hoitaa lasten huoltajuus avioeron jälkeen. Valtaosassa tapauksia päädytään tähän. Laissa lähdetään siitä, että lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaan. Lisäksi molemmat vanhemmista ovat velvollisia huolehtimaan lapsen elatuksesta.

Jotta yhteishuoltajuus voi onnistua, on vanhemmilla oltava laajaa yhteisymmärrystä lasta koskevien asioiden ja päätösten suhteen. Molemmilla vanhemmista on vastuu ja mahdollisuus päättää lapsensa asioista. Yhteishuoltajuus siis käytännössä tarkoittaa, että kumpikin vanhemmista kasvattaa ja elättää lastansa. Huomattava seikka on, että yhteishuoltajuudesta huolimatta, lapsi asuu pääasiallisesti toisen vanhemman luona. Tästä syystä toinen vanhemmista on ns. lähivanhempi ja toinen ns. etävanhempi.

Yksinhuoltajuus

Yksinhuoltajuus tarkoittaa sitä, että huoltajana oleva vanhempi voi päättää yksin kaikista lapseensa liittyvistä asioista. Yksinhuoltajuus ei kuitenkaan tarkoita, että toisella vanhemmalla ei olisi mm. elastusvelvollisuutta elatusmaksujen muodossa.

Yksinhuoltajuus on tyypillinen lähinnä tilanteissa, joissa toisella vanhemmista on esimerkiksi päihdeongelmia tai vanhemmat asuvat eri maissa, jolloin yhteishuoltajuutta ei kyetä järjestämään luontevasti.

« Avioero

klikkaa linkkiä päästäksesi takaisin etusivulle