« Avioero

Ositus

Ositus voidaan suorittaa heti avioerohakemuksen vireille jättämisen jälkeen. Puolisoiden ei siis tarvitse jäädä odottamaan, että käräjäoikeus tuomitsee avioeron lopullisesti voimaan. Pääsääntöisesti osituksessa jaetaan kaikki puolisoilla oleva omaisuus tasan puolisoiden kesken.

ositus

Osituksessa voidaan kuitenkin poiketa tästä pääsäännöstä, jos puolisoilla on avioehtosopimus tai koska omaisuuden jakamista joudutaan sovittelemaan erinäisten kohtuusnäkökohtien valossa. Avioehtosopimuskaan ei siis ole ehdottoman sitova. Oikeus voi määrätä osituksessa jättämään avioehtosopimuksen osittain ja jopa kokonaan huomiotta, jos lopputulos sitä noudattaen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

Oikeusministeriön sivujen perusteella ositusta voidaan sovitella oikeudessa, jos muutoin uhkaisi 1) johtamaan kohtuuttomaan lopputulokseen tai 2) siihen, että toinen puolisoista saisi perusteettomasti taloudellista hyötyä.

Oikeusministeriö listaa myös, että osituksen sovittelussa otetaan huomioon erityisesti 1) avioliiton kestoaika, 2) puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden säilyttämiseksi ja kartuttamiseksi 3) muut näihin verrattavat, puolisoiden taloutta koskevat seikat.

Esimerkkeinä on annettu kaksi tapausta, joista ensimmäisessä 1) muutaman vuoden lapsettoman avioliiton seurauksena, omaisuutta ei jaeta tasan, koska toinen osapuoli olisi saanut kohtuutonta hyötyä. Näin siis vaikka avioehtoa ei ole. Jälkimmäisessä esimerkissä taas 2) toinen puolisoista pitää nimissään koko omaisuutta ja myös avioehtosopimus on tehtynä. Kuitenkin pitkän avioliiton ja yhteisten lapsien seurauksena oikeus määrää omaisuuden jaettavaksi kummankin kesken, koska kumpikin on osallistunut kyseisen omaisuuden luomiseen omalla panoksellaan.

Osituksen tekeminen käytännössä

Puolisot voivat suorittaa osituksen ilman tuomioistuimen siihen puuttumista keskenään tekemänsä sopimuksen mukaan. Toinen vaihtoehto on, että ositus annetaan tuomioistuimen tehtäväksi, jolloin sen hoitaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja, eli useimmiten asianajaja.

Oikeusministeriö suosittaa, että kun puolisoiden omaisuussuhteita ja ositusta suunnitellaan, kannattaa aina kääntyä asianajajan, valtion oikeusaputoimiston tai muun, asioista hyvin perillä olevan, lakimiehen puoleen. Oikeusministeriö myös huomautttaa sivuillaan, että vakuutusyhtiöstä kannattaa tiedustella, josko kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus korvaisi osan näistä kuluista.

« Avioero

klikkaa linkkiä päästäksesi takaisin etusivulle