Avioero

avioero

Avioero lyhyesti

Avioero ei ole nykyään enää mikään erikoisuus. Suomessa tämänhetkinen tilanne on se, että noin puolet aviopareista eroaa jossain vaiheessa. Esimerkiksi vuonna 2009 keskimääräinen pituus avioeroon päättyneillä avioliitoilla oli 9,4 vuotta, kun taas vielä vuonna 2000 vastaava luku oli 12,3 vuotta. Avioeroon päättyvien avioliittojen määrä on käytännössä lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana.

Lyhyesti sanottuna avioeroksi nimitetään tilannetta, jossa avioliitto päättyy ja kumpikin puolisoista on elossa. Tämä tapahtuu joko kummankin puolison tai vain toisen puolison tahdosta. Oikeusministeriön verkkosivujen mukaan avioero tapahtuu käytännössä niin, että avioliitto puretaan tuomioistuimen päätöksellä.

Avioeron voivat laittaa vireille puolisot yhdessä tai vain toinen puolisoista. Tätä varten täytetään avioerohakemus, joka toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan.

Kun avioero on laitettu vireille, alkaa puoli vuotta kestävä avioeron harkinta-aika. Puolisot voidaan tuomita avioeroon aikaisintaan harkinta-ajan päättyessä. Poikkeuksena kuitenkin tilanne, jossa puolisot ovat jo asuneet eri osoitteissa, keskeytyksettä, vähintään viimeiset kaksi vuotta. Tällöin tuomioistuin voi tuomita puolisot avioeroon ilman kyseistä kuuden kuukauden harkinta-aikaa.

Kun avioeron harkinta-aika on päättynyt, alkaa niin sanottu avioeron toinen vaihe. Tällöin puolisoiden yhdessä tai toisen puolisoista tulee vaatia tuomioistuinta tuomitsemaan heidät avioeroon. Asia oikeudessa raukeaa, jos tätä vaatimusta ei tehdä viimeistään vuoden sisällä siitä hetkestä, kun harkinta-aika alkoi.